Welkom bij de Groen van Prinstererschool!

Hartelijk welkom op onze site!

De Groen van Prinstererschool is een middelgrote school in het dorp Scherpenisse, op het eiland Tholen. Ons schoolgebouw is nog betrekkelijk nieuw en is gelegen in een kindvriendelijke omgeving aan de rand van het dorp.

Onze school is een reformatorische school. Dit betekent dat de Bijbel en de daarop gebaseerde belijdenisgeschriften (De Nederlandse Geloofsbelijdenis, De Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels) de basis van ons handelen zijn.

Op 1 januari 2016 fuseerde de Groen van Prinstererschool met een aantal andere christelijk-reformatorische basisscholen in Zeeland. Sinds die tijd maakt de school deel uit van de Vereniging Christelijk Primair Onderwijs op reformatorische grondslag in Zeeland (VCPOZ).

Door middel van deze website hopen wij u een beeld van onze school te geven. Tevens is de website bedoeld om informatie te geven aan kinderen, ouders en betrokkenen bij onze school.

Als u vragen heeft kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

Team Groen van Prinstererschool